ANBI gegevens

ANBI Gegevens

Per 1 januari 2017 bezit ons koor de ANBI status


Doelstelling:

het in stand houden van een koor onder auspicien van Stichting Kanker in Beeld.

Beoefening van podiumkunst


Postadres:

Vereniging Zingen voor je Leven Nijmegen

Rode Kruislaan 69

6525 JN  Nijmegen


RSIN:   855315039

Bankrekening: NL66 TRIO 0390 96 0357


Privacy

Privacyverklaring


Beleidsplan

2017-2020


Begroting

2020


Jaarrekening

2020


Jaarverslag

2020


Meer informatie over onze organisatie

Het bestuur bestaat uit de volgende 7 personen:

voorzitter: Wim Kuipers

secretaris: Mariska van Dodewaard

penningmeester/website: Sietske van der Honing
bestuurslid: Mariƫtte Deuss

bestuurslid: Lucia van Amsterdam

bestuurslid: Jean Leenders


De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.